CAG(懷疑) 臉書專頁 七、菲律賓語

編號名稱網址備註
1🎄🏫Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa pagsulong🚶‍♂🏃‍♂https://www.facebook.com/groups/2351698865078907/members譯:上帝的工作正在繼續
2❣️Ang mga Nagmamahal sa Diyos ay Pinagpalang Tunay ❣️https://www.facebook.com/groups/1406440129405392譯:愛神的人確實被祝福
3Ang Kubo ng Bibliyahttps://www.facebook.com/AngKubongBibliya譯:聖經的小屋
4Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyoshttps://www.facebook.com/kingdomsalvationtl/譯:全能神的教會
5Ang Panginoon ang ilaw ng Aking Buhayhttps://www.facebook.com/AngPanginoonangilawngAkingBuhay譯:主是我生命中的光
6Ang Pag-ibig ng Diyos ay Pumapatnubay sa Pilipinashttps://www.facebook.com/groups/680651745745372譯:上帝的愛指引著菲律賓
7Ang Panginoon ay Dumating nahttps://www.facebook.com/AngPanginoonayDumatingna2019譯:主來了
8Ang Panginoon ay Dumating na 的小组https://www.facebook.com/groups/378680199466987譯:主來了的小組
9Ang Panginoong Jesu-Kristo ang Katotohanan(ang Daan)(at ang Buhay)https://www.facebook.com/PanginoongJesuCristo1991譯:主耶穌基督是真理、道路和生命
10Anq Iqlesia nq Makapangyarihang Diyoshttps://www.facebook.com/kingdomsalvationtl譯:全能神的教會
11Araw-araw na Ebanghelyohttps://www.facebook.com/ArawarawnaEbanghelyo譯:每日福音
12Buhay ng Panalanginhttps://www.facebook.com/BuhayngPanalangin譯:祈禱生活
13Bukal ng Buhayhttps://www.facebook.com/BukalngTubignaNagbibibgayBuhay譯:生命之泉
14📖Daily God's Word📚https://www.facebook.com/groups/1625396507769453/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=821587178173646
15Daily God’s Wordhttps://www.facebook.com/TheWordAppearsintheFlesh
16Dalawang Libong Taon ng Pananabikhttps://www.facebook.com/DalawangLibongTaonngPananabik譯:兩千年的興奮
17Dumalo sa Pista ng Makalangit na Kaharianhttps://www.facebook.com/Dumalo-sa-Pista-ng-Makalangit-na-Kaharian-107570320627215譯:參加天國的盛宴
18Dumalo sa Pista ng Makalangit na Kaharian 的小组https://www.facebook.com/groups/772804866573445/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=107570320627215譯:參加天國的盛宴的小組
19Filipino Praise Songs-Purihin ang Pagmamahal ng Diyoshttps://www.facebook.com/papurisaDiyos譯:菲律賓讚美歌-讚美上帝
20Filipino Praise Songs-Purihin ang Pagmamahal ng Diyoshttps://www.facebook.com/groups/978791889144960/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2319553014755343譯:菲律賓讚美歌-讚美上帝
21God Bless the Philippineshttps://www.facebook.com/groups/1039670923091182/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=529029094248745
22God loves us foreverhttps://www.facebook.com/God-loves-us-forever-109454230429380
23God's lovehttps://www.facebook.com/Gods-love-113404123648187
24♥♥God's Love ♥♥https://www.facebook.com/groups/194878338508232/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=529029094248745
25God's Love Brings Us Close Togetherhttps://www.facebook.com/JesusRedeemer1991
26✝Grow in God's Word✝https://www.facebook.com/groups/595423107667295/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=375896142778349
27Kasama natin ang Diyoshttps://www.facebook.com/KasamanatinangDiyos1314譯:上帝與我們同在
28Kidlat ng Silangananhttps://www.facebook.com/EasternLightningtl譯:東方之光
29Lumaki sa pagmamahal ng Diyohttps://www.facebook.com/Lumaki-sa-pagmamahal-ng-Diyos-357567701557995譯:在神的愛中成長
30Meditate on God's Wordhttps://www.facebook.com/Meditate-on-Gods-Word-100934377966963
31Nagbalik na ang Panginoong Jesushttps://www.facebook.com/groups/369345590410093/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=821587178173646譯:主耶穌回來了
32Nagbalik na ang Panginoong Jesushttps://www.facebook.com/Nagbalik-na-ang-Panginoong-Jesus-113617896676648譯:主耶穌回來了
33Our Daily Devotionalshttps://www.facebook.com/groups/364206657463927/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=206875986806739
34Pang araw-araw na Debosyonhttps://www.facebook.com/PangarawarawnaDebosyon譯:每日奉獻
35Pantawid Pamilya Pilipino Program (4Ps)https://www.facebook.com/groups/1671042393200108譯:穿越家庭 菲律賓計劃*留意在16/4/2020已有41萬成員
36Salubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Jesushttps://www.facebook.com/SalubunginangPagbabalikngPanginoongJesus1991譯:認識主耶穌的歸來
37Share the love of God 💖💖💖💖💖https://www.facebook.com/groups/612091752882796
38🌹❣Simbahan ng Pilipinas-Ang Panginoon ay Kumakatok❣🌹https://www.facebook.com/groups/1998054840215974譯:菲律賓教堂-主敲門
39Simbahan ng Pilipinas-Ang Panginoon ay Kumakatokhttps://www.facebook.com/AngPanginoonayKumakatok1991譯:菲律賓教會-主知道
40Sundan ang mga Yapak ni Jesushttps://www.facebook.com/tl.vangelodioggi.org譯:跟隨耶穌的腳步
41The Lord Is With Ushttps://www.facebook.com/groups/2830117310351264/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=821587178173646
42Youth with A Lion's Hearthttps://www.facebook.com/groups/295316170883734/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2319553014755343
43Welcome the Return of Lordhttps://www.facebook.com/groups/384012162290211/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=481622265995067
44Welcome the Return of the Lord Jesushttps://www.facebook.com/SalubunginangPagbabalikngPanginoongJesus
45Wellspring of Lifehttps://www.facebook.com/groups/745459742513221/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=529029094248745
46Lord's sheephttps://www.facebook.com/Lords-sheep-612569755885174/
47Ang Ebanghelyo ng Diyoshttps://www.facebook.com/AngEbanghelyoNgDiyos譯:上帝的福音
48Ang Paraan ng Buhayhttps://www.facebook.com/AngParaanngBuhay譯:生活方式
49Dalawang Libong Taon ng Pananabik 的小组https://www.facebook.com/groups/456242174970998/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=114233683287571譯:兩千年的興奮的小組
50Ebanghelyo ng Pagbaba ng Kaharianhttps://www.facebook.com/tl.kingdomsalvation譯:王國奉獻福音
51God's Love Brings Us Close Together 的小组https://www.facebook.com/groups/385064092184954/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2350630708492197
52HEÀRKEN TO THE LORD'S VOICEhttps://www.facebook.com/groups/227939241210996
53Hours Biblehttps://www.facebook.com/hoursbiblepage
54How to Enter the Heavenly Kingdomhttps://www.facebook.com/How-to-Enter-the-Heavenly-Kingdom-104506177701717
55In Relationship With God(https://www.facebook.com/In-Relationship-With-God-122137085855424
56Learn to Listen to the Voice of the GODhttps://www.facebook.com/LearntoListentotheVoiceoftheGOD
57Learn to Listen to the Voice of the GODhttps://www.facebook.com/groups/462663257622673/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=106166114094602
58Mahal ka ng Diyoshttps://www.facebook.com/groups/745711142549158
59Pang-araw-araw na buhay ni Christianhttps://www.facebook.com/Pang-araw-araw-na-buhay-ni-Christian-110507023831046譯:基督徒的日常生活
60Pang-araw-araw na buhay ni Christian 的小组https://www.facebook.com/groups/606379500148870?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=110507023831046譯:基督徒的日常生活的小組
61Punuin ang iyong buhay ng Salita ng DIYOS.https://www.facebook.com/Punuin-ang-iyong-buhay-ng-Salita-ng-DIYOS-100697388054662譯:用神的話語充實你的生活。
62Punuin ang iyong buhay ng Salita ng DIYOS.🌱💖🤲✍https://www.facebook.com/groups/530905317692865?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=100697388054662譯:用神的話語充實你的生活。
63Sundan ang mga Yapak ni Jesushttps://www.facebook.com/PanginoongJesuCristo888譯:跟隨耶穌的腳步