CAG(懷疑) 臉書專頁 十七、荷蘭文

編號名稱網址備註
1Bliksem uit het oostenhttps://www.facebook.com/EasternLightningnl譯:東方的閃電
2Christus is de waarheid, de weg en het levenhttps://www.facebook.com/Christus-is-de-waarheid-de-weg-en-het-leven-972419656301804譯:基督是道路、真理和生命
3De Kerk van Almachtige Godhttps://www.facebook.com/kingdomsalvationnl譯:全能神教會
4God is mijn Heerhttps://www.facebook.com/GodismijnHeer譯:上帝是我的主
5God is mijn Heerhttps://www.facebook.com/groups/GodismijnHeer/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=2066520243639567譯:上帝是我的主
6Luister naar de stem van Godhttps://www.facebook.com/ListentoVoiceofGodnl譯:聽上帝的聲音
7Online Bijbelstudiehttps://www.facebook.com/biblenl譯:在線聖經學習