CAG(懷疑) 臉書專頁 二十七、越南文

編號名稱網址備註
1Cầu nguyện mỗi ngàyhttps://www.facebook.com/groups/570913697036082/譯:每天祈禱
2Hội Thánh Đức Chúa Trời Toàn Nănghttps://www.facebook.com/kingdomsalvationvi/譯:全能的上帝教會
3Phước lành đến từ Đức Chúa Trờihttps://www.facebook.com/groups/2360193480976586/譯:來自上帝的祝福
4lời chúahttps://www.facebook.com/groups/706638773176156/譯:神的話
5Ân sủng hàng ngàyhttps://www.facebook.com/groups/594852601300159/譯:每日寬限期